Ceník

Cena za překlad

Naší cenovou politikou je dopřát kvalitní překladatelské služby široké veřejnosti. Nabízíme proto kvalitní překladatelské služby za rozumnou cenu.

U většiny jazykových kombinací účtujeme cenu za výchozí slovo, méně pak cenu za započatou normovanou stránku. Abychom mohli určit počet slov nebo normovaných stran, a tudíž i celkovou cenu překladu, je třeba zaslat k nezávazné cenové nabídce konkrétní text k překladu.

Co se bere v potaz?

Při stanovení ceny se klade důraz jednak na počet slov (případně na počet normovaných stran), na termín vyhotovení překladu a jednak na formát výchozího textu. Například dokument dodaný v editovatelném formátu MS Word nevyžaduje při zpracování žádný dodatečný čas vynaložený na přípravu textu k překladu, jako je tomu například u formátu PDF. Překlad, který potřebujete obratem ruky zpět, bude stát jinou částku než překlad, který má být vyhotoven ve standardním termínu.

Pokud si přejete získat informace o ceně, kontaktujte nás na telefonním čísle +420 773 970 779, případně přímo odešlete text k nezávaznému stanovení ceny na e-mail info@nvfagency.cz.
Nezbytné informace obdržíte již do 30 minut od přijetí poptávky.

Jaké informace uvést při poptávce?

 • z jakého a do jakého jazyka si přejete překlad přeložit
 • termín vyhotovení překladu (pokud žádný nestanovíte, bude zaslána nabídka na standardní termín vyhotovení)
 • zvláštní požadavky k překladu
 • pokud se jedná o překlady se specifickou interní terminologií, nejlepšího výsledku společně dosáhneme, pokud nám tuto terminologii dodáte
 • pokud se v textu vyskytují interní zkratky, uveďte prosím, co znamenají
 • pokud je překlad určen k publikaci, nezapomeňte tuto informaci sdělit již při zaslání překladu

Cena za tlumočení

Standardní minimální účtovanou jednotkou je půlden (4 hodiny tlumočení) nebo den (8 hodin tlumočení). V ojedinělých případech se může účtovat i po započatých hodinách.

Při tlumočení jsou hlavními aspekty termín a délka tlumočení, povaha tlumočení a dostupnost tlumočníka.

Jaké informace uvést při poptávce?

 • z jakého a do jakého jazyka potřebujete zajistit tlumočení
 • čas a místo konání tlumočení
 • odhadovaná délka tlumočení
 • určit, zda se jedná o konsekutivní, simultánní tlumočení či o šušotáž
 • téma, které se má tlumočit
 • ideální je v předstihu dodat dokumenty vztahující se k tlumočení
   

Naši klienti

Rychlý kontakt

E-mail: info@nvfagency.cz
Telefon: +420 773 970 779

Zásady ochrany osobních údajů

Pracovní doba

PO-PÁ 08:00-18:00 hod.